top of page

                              

理事長        前 田 俊 一

直前理事長・監事   西 山 剛 

監事        稲 垣 岳 志 

顧問        法 澤 龍 宝 

特別室室長       大 門 良 輔 

副理事長     大 門 良 輔 

専務理事       渡 邉 恭 成

まち活性化促進委員会

委員長           土 肥 薫 

副委員長            八 橋 恭 平 

副委員長   毛 利 安 利

 

総務委員会

委員長            細 田 楓 太 

副委員長           加 田  聖  

副委員長   松 村 稔 貴

    役員一覧

bottom of page